© Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu